Ingeniørfirmaet Aarup Net hjælper private, virksomheder og myndigheder med energieffektivisering, vedvarende energi og IT:

· Energirenovering

· Varmepumper

· Solvarme

· Solceller

· Bedre solvarmepumper med

o frit valg af varmepumpeleverandør

o frit programmerbar og Internet-baseret styring

o rekordhøje årsvirkningsgrader

· Smart Grid

· Konceptualisering og udvikling af apps til smartphones og tablets

Mads Aarup er uafhængig energirådgiver, projektleder og Interim Manager, dvs arbejder i en tidsbegrænset periode intensivt for en kunde på deres projekt.

Kontakt:

Mads Aarup

Civilingeniør / MSc-E

linkedin.com/in/madsaarup